In Dutch this time, just to divert some readers towards another site that is purely in Dutch. Meanwhile, I’m trying to get my English writing going! Always too much to write about, but never a suitable moment. This needs to change!

Ik neem tegenwoordig deel aan een collectief blog genaamd “Trefpunt Azië” (voorheen "Trefpunt Thailand"). Nederlandstalig, met bijdragen van Nederlanders en Vlamingen die ofwel in Aziatische landen wonen, ofwel anderszins nauw met die landen en hun culturen betrokken zijn. Als vanzelf wordt het interessegebied ruim opgevat en mocht ik dus ook meedoen. Wij hier in Dehong, nog nét in China, leven toch óók in subtropisch Azië. Sub-tropisch betekent immers zo ongeveer-tropisch en Aziatisch is het hier zeker, dus waarom niet deelgenomen aan deze club, zeker omdat ik daartoe speciaal was uitgenodigd.

Trouwens, wij hebben hier, in de dalen onder al onze Jingpo-bergen, óók Thai wonen, ook al noemen we ze Dai. Volgens zeggen kunnen deze mensen in hun eigen dialecten zonder al te veel moeite met de inwoners Thailand communiceren. Ik zie ze vaak, bijvoorbeeld als ik naar de markt ga.

Voor “Trefpunt Azië” heb ik nog maar twee artikelen geschreven, een wederzijds aanvullend Tweeluik.

Het eerste artikel “Prop Roots…Even Voorstellen” probeert de achtergronden van zowel Prop Roots, mijn vrouw Li Yang en mijzelf uiteen te zetten. Dit artikel is weer een stuk recenter dan voorgaande introducties en het kan nuttig zijn om het een&ander weer eens vanuit een andere hoek te horen.

HIER IS-IE: http://thailandtref.com/prop-roots-even-voorstellen/